هتل ها، مهدکودک ها و پیش دبستانی های تهران

هتل ها، مهدکودک ها و پیش دبستانی های تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
هتل ها:
مرکز تهران:
هتل پامچال
مهدکودک ها و پیش دبستانی ها:
مرکز تهران:
پیش دبستانی و مهدکودک گهواره شادی

مشاهده هتل ها، مهدکودک ها و پیش دبستانی های تهران به صورت PDF