هتل های استان تهران

هتل های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر هتل استفاده کنید.
هتل پامچال - مفتح

مشاهده هتل های استان تهران به صورت PDF