آبمیوه و بستنی فروشی های طرف قرارداد در تهران

آبمیوه و بستنی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه مرکز طرف قرارداد استفاده کنید.
غرب تهران:
نون پیچ - توحید
شمال تهران:
آب انار نیاوران - نیاوران
سام سی لند ارگ - تجریش
آبمیوه بستنی سام 30 - شریعتی، حسینیه ارشاد
آبمیوه بستنی جردن جوس - جردن
آبمیوه بستنی لابریت شعبه اندرزگو - اندرزگو
مرکز تهران:
آبمیوه بستنی لابریت سهروردی - سهروردی

مشاهده آبمیوه و بستنی فروشی های تهران به صورت PDF