طباخی های طرف قرارداد در استان تهران

طباخی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر طباخی استفاده کنید.
طباخی کاج - سعادت آباد
طباخی کاج - ونک
طباخی کالپاچینو - ارتش
طباخی بره سفید - ستارخان

مشاهده طباخی های طرف قرارداد در استان تهران به صورت PDF