طباخی های طرف قرارداد در استان تهران

طباخی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر طباخی استفاده کنید.
مرکز تهران:
طباخی کلپچ - قائم مقام
شرق تهران:
طباخی شاهگوش - تهرانپارس

مشاهده طباخی های طرف قرارداد در استان تهران به صورت PDF