خشکشویی های استان تهران

خشکشویی های طرف قرارداد در استان تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر خشکشویی استفاده کنید.
آنلاین:
خشکشویی زودشور - تخفیف آنلاین و حضوری
شرق تهران:
خشکشویی بهار - حکیمیه
مرکز تهران:
خشکشویی میثاق - بهار شمالی

مشاهده خشکشویی های استان تهران به صورت PDF