بازی های فکری، شهربازی ها و اسباب بازی فروشی های تهران

بازی های فکری، شهربازی ها و اسباب بازی فروشی های تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مجموعه استفاده کنید.
غرب تهران:
شهربازی قلعه سحرآمیز - باکری
مرکز تهران:
اتاق فرار جعبه سیاه - فاطمی
فروشگاه اسباب بازی ملوس - انقلاب
شرق تهران:
گیم سنتر تهران - نیروی هوایی
جنوب تهران و حومه:
شهربازی ایده آل - امامزاده حسن
شمال تهران:
میز و بازی (بازی فکری) - اُزگل

مشاهده بازی های فکری، شهربازی ها و اسباب بازی فروشی های تهران به صورت PDF