آموزشگاه های موسیقی طرف قرارداد در تهران

آموزشگاه های موسیقی طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر آموزشگاه استفاده کنید.
موسسه فرهنگی اجتماعی سامان علوی - شهرک غرب
آموزشگاه موسیقی هنر پارسه - مفتح شمالی
آموزشگاه موسیقی نوگاه - سهروردی جنوبی

مشاهده آموزشگاه های موسیقی طرف قرارداد در تهران به صورت PDF