خشکبار و آجیل فروشی های طرف قرارداد در تهران

خشکبار و آجیل فروشی های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر خشکبار و آجیل فروشی استفاده کنید.
شمال تهران:
خشکبار تواضع - ولیعصر
خشکبار مقدم - پاسداران
مرکز تهران:
آجیل شایگان - سهروردی شمالی
شرق تهران:
آجیل آدانا - مجیدیه
آجیل و خشکبار ناتلی - تهرانپارس

مشاهده خشکبار و آجیل فروشی های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF