فروشگاه های آرایشی، بهداشتی، عطر و ادکلن تهران

فروشگاه های آرایشی، بهداشتی، عطر و ادکلن تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر فروشگاه استفاده کنید.
شمال تهران:
فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی عشقی - تجریش
فروشگاه لوازم آرايشی رامینا - تجریش
لوازم آرایشی بهداشتی راحیل - تجریش
شرق تهران:
لوازم آرایشی علیرضا - مجیدیه
خانه لنز سپید - تهرانپارس

فروشگاه های آرایشی، بهداشتی، عطر و ادکلن تهران به صورت PDF