داروخانه های طرف قرارداد در تهران

داروخانه های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر داروخانه استفاده کنید.
شمال تهران:
داروخانه دکتر وفایی - ونک

مشاهده داروخانه های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF