کیف و کفش فروشی های طرف قرارداد در تهران

کیف و کفش فروشی های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر کفش فروشی استفاده کنید.
مرکز تهران:
کیف و کفش پاییز - بهار
فروشگاه کیف و کفش امپراتور - میدان امام حسین
شرق تهران:
چرم کهربا - خیابان مدنی
غرب تهران:
چرم کهربا - پونک
جنوب تهران:
چرم کهربا - میدان حُر
شمال تهران:
فروشگاه کیف و کفش ورزش و مردم - تجریش
گالری کیف و کفش پاریس - پاسداران

مشاهده کیف و کفش فروشی های تهران به صورت PDF