سولاریوم های طرف قرارداد در تهران

سولاریوم های طرف قرارداد در شهر تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سولاریوم استفاده کنید.
جنوب و حومه تهران:
سولاریوم کالیفرنیا - نازی آباد

مشاهده سولاریوم های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF