مراکز ماساژ و اسپاهای تهران

مراکز ماساژ و اسپاهای تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر مرکز استفاده کنید.
شمال تهران:
مرکز ماساژ و ایکس بادی کاریزما - قیطریه
مرکز ماساژ لامر - زعفرانیه
مرکز تهران:
سالن ماساژ حال خوش - مطهری

اسپاها و مراکز ماساژ تهران به صورت PDF