اسپاهای استان تهران

اسپاهای طرف قرارداد در استان تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر اسپا استفاده کنید.
غرب تهران:
مرکز ماساژ و لیزر ساحل مروارید - صادقیه
مرکز تهران:
سالن ماساژ حال خوش - فاطمی

مشاهده اسپاهای استان تهران به صورت PDF