سوپرمارکت های طرف قرارداد در تهران

سوپرمارکت های طرف قرارداد در تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سوپرمارکت استفاده کنید.
سوپر مارکت ایگ - ونک
فروشگاه اینترنتی دکان - خرید از وبسایت
سوپر مارکت آنلاین ایگ - خرید از وبسایت
سوپرمارکت تک سپهر - سعادت آباد
سوپر مارکت داوود - شریعتی، ظفر

مشاهده سوپرمارکت های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF