سوپرمارکت ها و فروشگاه های مرتبط تهران

سوپرمارکت ها و فروشگاه های مرتبط تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سوپرمارکت یا فروشگاه استفاده کنید.
غرب تهران:
سوپرمارکت تک سپهر - سعادت آباد
شرق تهران:
سوپر خوراک - نارمک
سوپرمارکت علی نژاد - مجیدیه
جنوب تهران:
مواد غذایی شیرین عسل - شهرک ولیعصر

مشاهده سوپرمارکت های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF