سوپرمارکت ها و فروشگاه های مرتبط تهران

سوپرمارکت ها و فروشگاه های مرتبط تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سوپرمارکت یا فروشگاه استفاده کنید.
آنلاین:
سوپر مارکت ایگ - خرید از وبسایت
فروشگاه اینترنتی دکان - خرید از وبسایت
سوپر مارکت آنلاین ایگ - خرید از وبسایت
غرب تهران:
سوپرمارکت تک سپهر - سعادت آباد
آبنبات چوبی سعادت آباد - سعادت آباد
شمال تهران:
سوپر مارکت داوود - شریعتی، ظفر
آبنبات چوبی نیاوران - نیاوران
سوپر صبا - جردن
شرق تهران:
روغن گیری کنجد - مجیدیه
سوپرمارکت سحر - رسالت
فروشگاه مواد غذایی سمین مرغ - تهرانپارس
سوپر تک - آیت
سوپر خوراک - نارمک
سوپرمارکت علی نژاد - مجیدیه

مشاهده سوپرمارکت های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF