سوپرمارکت ها و فروشگاه های مرتبط تهران

سوپرمارکت ها و فروشگاه های مرتبط تهران، در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر سوپرمارکت یا فروشگاه استفاده کنید.
شمال تهران:
خواروبار فروشي و سوپرمارکت ترینو - ونک
غرب تهران:
سوپرمارکت تک سپهر - سعادت آباد
سوپرمارکت اتو تورینو - فردوس غرب
شرق تهران:
سوپر خوراک - نارمک
سوپرمارکت علی نژاد  - مجیدیه
جنوب تهران:
مواد غذایی شیرین عسل - شهرک ولیعصر

مشاهده سوپرمارکت های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF