عطاری های طرف قرارداد در تهران

عطاری های طرف قرارداد در تهران در لیست زیر مشخص شده اند. با داشتن کارت آتیه سازان می توانید از دستگاه کارتخوان نصب شده در مراکز زیر استفاده کرده و به صورت خودکار از تخفیف موجود در صفحه هر فروشگاه استفاده کنید.
شرق تهران:
فروشگاه کیمیای سلامت - پیروزی
شمال تهران:
عطاری قائم - هروی، حسین آباد
آنلاین:
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده - تخفیف از سایت طبیعت زنده

مشاهده عطاری های طرف قرارداد در تهران به صورت PDF