باشگاه مشتریان تلکارت

با عضویت در باشگاه مشتریان تلکارت از امکانات زیر بهره مند می شوید:
1- برگزاری تورهای مسافرتی داخلی و خارجی ویژه دارندگان تلکارت
2- استفاده رایگان از خدمات تفریحی و ورزشی ویژه دارندگان تلکارت
3- شرکت در قرعه کشی های دوره ای ویژه دارندگان تلکارت
4- ارائه تسهیلات اعتباری بانکی ویژه دارندگان تلکارت
5- ارائه تسهیلات ویژه بانکی ویژه تلکارتی های پُرتراکنش
6- ارائه جوایز ارزنده ویژه تلکارتی های پُرتراکنش

منو بار