مراکز رفاهی طرف قرارداد در استان آذربایجان غربی

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی آذربایجان غربی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
آموزشگاه های موسیقی طرف قرارداد در استان آذربایجان غربی
فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد در استان آذربایجان غربی
لبنیاتی ها، پروتئینی ها و آبمیوه بستنی های طرف قرارداد در استان آذربایجان غربی
سوپرمارکت ها، فروشگاه های لوازم خانگی و کافی شاپ های آذربایجان غربی

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان