بیمه عمر و تشکیل سرمایه آتیه سازان

از آنجایی که شرایط اقتصادی و درآمد شما در طی زمان تغییر کرده و زندگی شما و خانواده تان را تحت تاثیر قرار می دهد، بر آن شده ایم تا با ارائه محصولی جامع و برنامه ریزی هدفمند، کلیه نیازهای اقتصادی شما را در آینده ای نه چندان دور پاسخگو باشیم.
بیشترین تعداد افراد جامعه در محدوده سنی 15 تا 29 سال هستند که در حال حاضر، آماده به کار بوده یا شاغل می باشند. افزایش درآمد این گروه با گذر زمان، قابل پیش بینی است. به طور مثال پس از ده سال در سن 35 تا 40 سالگی، بیشترین میزان درآمد را خواهند داشت. لاکن، نگرانی حاصل از کاهش درآمد در سال های بعدی بسیار قابل توجه خواهد بود. آشنایی با منابع سرمایه گذاری با توجه به شرایط جامعه، اموری حائز اهمیت است. این در حالی است که تعداد محدودی از افراد جامعه با فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک های اقتصادی، داشته و قادر خواهند بود تا سود حاصل از سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند. با در نظر گرفتن شرایط معیشتی خانواده های ایرانی، آمار نشان می دهد که همچنان قطب اصلی درآمد اقتصادی خانواده را مردان تشکیل می دهند. این در حالی است که امید به زندگی آنها در مقایسه با زنان ایرانی، حداقل 4 سال کمتر است. (72 سال برای مردان در مقایسه با 76 سالگی برای زنان). از این رو از دست دادن رکن اقتصادی، همواره برای خانواده ها، نگرانی جدی به شمار می رود. با در نظر گرفتن واقعیت های مطرح شده، طرح بیمه ای جامعی را برای آینده شما در نظر گرفتیم. بیمه عمر و تشکیل سرمایه آتیه سازان، سرمایه گذاری ضمانت شده ای برای تامین نیازهای اقتصادی و درمانی آینده شما می باشد.
برای اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر، فرم زیر را پر کنید و یا با شماره های 86031601 داخلی 100 تماس حاصل فرمایید.

فرم ثبت درخواست بیمه عمر

فرم درخواست مشاوره بیمه عمر
بلهخیر
بلهخیر
بلهخیر