مراکز رفاهی استان یزد

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی یزد که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
مزون ها و بوتیک های طرف قرارداد در یزد

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان