مراکز رفاهی استان زنجان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی زنجان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
سامانه خرید بلیط مستر بلیط
لیست فروشگاه های جانبو
—————————
مزون ها، بوتیک ها و فروشگاه های لباس زنجان
مبل فروشی های زنجان
گل فروشی های زنجان
بستنی فروشی های زنجان
کتاب فروشی های زنجان
—————————

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان