مراکز رفاهی استان زنجان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی زنجان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
—————————
مبل فروشی های زنجان
گل فروشی های زنجان
بستنی فروشی های زنجان
کتاب فروشی های زنجان
بوتیک های زنجان
—————————

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان