9  -   50   
مرکز دندانپزشکی کارن
مرکز درمانی شما می توانید با کارت درمانی از این تخفیف استفاده کنید.

   تهران ،  تهران
   شنبه ها تا سه شنبه ها، 10:00 الی 20:00
   02186111542
   به مدیریت جناب آقای دکتر سید محمد کاظم عبد شاهی
برای رؤیت پیشنهاد ویژه بخش تعرفه را چک کنید.
   تهران ،  تهران
   شنبه ها تا سه شنبه ها، 10:00 الی 20:00
   02186111542
   به مدیریت جناب آقای دکتر سید محمد کاظم عبد شاهی
امتیاز مرکز :
امکانات
خدمات زیبایی
پزشک متخصص
ایمپلنت
ایمپلنت کره ای
ایمپلنت سوئیسی
ایمپلنت آلمانی
توضیحات

تاکنون توضیحی برای این مرکز درج نشده است.


خدمات
دندانپزشکی
شرایط استفاده

بررسی تعرفه ها و مراکز طرف قرارداد قبل از مراجعه

تماس با پشتیبانی در صورت بروز مشکل از محل مرکز

ارائه کارت قبل از شروع درمان الزامیست

عدم چانه زنی با پزشک یا نیروی پذیرش

آدرس

گیشا، خیابان 14، پلاک 6، واحد 1
نظر دهی و امتیاز دهی
امتیاز و نظر خود را برای این مرکز ثبت کنید:
 

افزودن به مراکز مورد علاقه من :

تعرفه
دقت فرمایید که تعرفه‌های درج شده در جدول ذیل مقابل خدمت دست‌دندان و ونیر کامپوزیت، حداقل مبلغ بوده و با‌توجه به صالحدید، تشخیص پزشک، نوع مواد مصرفی به ترتیب تا 200 و 35 میلیون ریال قابل افزایش است.همچنین نوع برند استفاده شده جهت خدمات ایمپلنت، به ترتیب در بخش‌های سوییسی ، کره ای و آلمانی، sewonmedix، Strauman و SFC می‌باشد.
نوع خدمتگروه کاریمبلغ - قبل از تخفیف (ریال)مبلغ - بعد از تخفیف (ریال)
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد چهار کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه40,000,00030,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد سه کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه35,000,00030,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد دو کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه30,000,00022,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد یک کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه25,000,00018,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی چهار کاناله دندان هفتاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه33,000,00030,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی سه کاناله دندان هفتاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه28,000,00025,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی دو کاناله دندان هفتاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه23,000,00020,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی یک کاناله دندان هفتاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه18,000,00015,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی چهار کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه30,000,00027,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی سه کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه25,000,00022,000,000
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه سه سطحیترمیم،پُر کردن12,000,0008,000,000
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه دو سطحیترمیم،پُر کردن11,000,0007,500,000
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه یک سطحیترمیم،پُر کردن10,000,0007,000,000
بخیه هر عددجراحی،کشیدن5,000,0002,500,000
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج سختجراحی،کشیدن23,000,00015,000,000
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرمجراحی،کشیدن23,000,00015,000,000
کشیدن / بیرون آوردن دندان عقل معمولیجراحی،کشیدن8,000,0006,000,000
کشیدن / بیرون آوردن دندان خلفی / پشتجراحی،کشیدن7,000,0005,000,000
کشیدن / بیرون آوردن دندان قدامی / جلوجراحی،کشیدن6,000,0004,000,000
رادیوگرافی PA / پری اپیکال تک دندانعمومی،رادیوگرافی700,000500,000
ریبیس هر فکپروتز38,000,00025,000,000
ریلاین هر فکپروتز30,000,00020,000,000
پارسیل آکریلی به ازای هر دندان اضافهپروتز5,000,0004,000,000
پارسیل آکریلی تا پنج دندانپروتز35,000,00030,000,000
هر فک پلاک کرم کبالتپروتز70,000,00055,000,000
نیم دست دندان مصنوعیپروتز60,000,00050,000,000
دست دندان مصنوعیپروتز100,000,00080,000,000
بروساژ هر فکپریو،امور لثه3,000,0001,500,000
جرمگیری کامل دو فکپریو،امور لثه7,000,0005,000,000
جرمگیری کامل هر فکپریو،امور لثه3,500,0002,500,000
چسباندن بریج قدیمیپروتز3,000,0002,000,000
خارج کردن بریج قدیمیپروتز4,000,0002,500,000
خارج کردن هر پین یا پستپروتز7,000,0005,000,000
چسباندن روکش های قدیمیپروتز3,000,0002,000,000
خارج کردن روکش قدیمیپروتز4,000,0002,500,000
فایبر پستپروتز9,000,0007,000,000
پست ریختگیپروتز12,000,0009,000,000
روکش تمام پرسلن / زیرکونیومپروتز35,000,00029,000,000
هر واحد روکش PFMپروتز28,000,00020,000,000
تعمیر پروتز شکستهپروتز10,000,0008,000,000
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید اچ نوری دو سطحیخدمات دندانپزشکی اطفال12,000,0008,500,000
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید یک سطحیخدمات دندانپزشکی اطفال11,000,0008,000,000
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه سه سطحیخدمات دندانپزشکی اطفال12,000,0008,000,000
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه دو سطحیخدمات دندانپزشکی اطفال11,000,0007,500,000
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه یک سطحیخدمات دندانپزشکی اطفال10,000,0007,000,000
فیشورسیلنت هر دندانخدمات دندانپزشکی اطفال9,000,0006,500,000
بروساژ و فلورایدتراپی دو فکخدمات دندانپزشکی اطفال7,000,0004,500,000
رفع پوسیدگی / پالپوتومی دندان شیریخدمات دندانپزشکی اطفال8,000,0006,000,000
کشیدن / بیرون آوردن دندان خلفی شیریخدمات دندانپزشکی اطفال7,000,0005,000,000
کشیدن / بیرون آوردن دندان قدامی شیری خدمات دندانپزشکی اطفال6,000,0004,000,000
نایت گاردپروتز10,000,0008,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی دو کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه20,000,00017,000,000
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی یک کانالهاِندو،عصب کِشی،درمان ریشه15,000,00012,000,000
پالپوتومی اورژانساِندو،عصب کِشی،درمان ریشه5,000,0003,500,000
هر عدد پین داخل عاجترمیم،پُر کردن6,000,0005,000,000
هر عدد پین داخل کانالترمیم،پُر کردن6,000,0005,000,000
وایتال بلیچینگ خانه / Homeزیبایی40,000,00035,000,000
وایتال بلیچینگ مطب / Officeزیبایی35,000,00030,000,000
هر واحد لمینیتزیبایی50,000,00040,000,000
هر واحد ونیر کامپوزیتزیبایی12,000,00010,000,000
هر واحد ایمپلنت آلمانی + روکشایمپلنت،کاشت دندان120,000,000100,000,000
هر واحد ایمپلنت سوئیسی + روکشایمپلنت،کاشت دندان120,000,000100,000,000
هر واحد ایمپلنت کره ای + روکش ایمپلنت،کاشت دندان90,000,00080,000,000
ترمیم بیلد آپ آمالگام / بیلدآپ با مواد سیاهترمیم،پُر کردن14,000,00010,000,000
ترمیم بیلد آپ کامپوزیت / بیلدآپ با مواد سفیدترمیم،پُر کردن15,000,00011,000,000
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید یک سطحیترمیم،پُر کردن11,000,0008,000,000
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید اچ نوری دو سطحیترمیم،پُر کردن12,000,0008,500,000
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید اچ نوری سه سطحیترمیم،پُر کردن12,000,0008,500,000
نظرات مشتریان
موردی وجود ندارد