Previous Next

مرکز عینک زندیان

مرکز عینک زندیان:

نام مدیر: رضا زندیان

آدرس: شیراز، خیابان کریمخان زند، ساختمان شایان، شماره های 14، تماس: 07132319273

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 9 الی 14 و 16 الی 22.

تصاویر: