Previous Next

باشگاه ورزشی فرشاد

باشگاه ورزشی فرشاد:

نام مدیر: مراد محمدی فر

آدرس: خمین، میدان 15 خرداد، خیابان امیرکبیر، استادیوم شهید رجایی، تماس: 08646233101.

تخفیف ویژه برای دارنده های کارت آتیه سازان: 13 درصد.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه، 8 الی 16.