کارت های رفاهی آتیه سازان چند نوع هستند؟!

شما مشترکین محترم می توانید هم کارت رفاهی جدید دریافت نمایید که یک بُن کارت عضو شتاب است و شرایط کُلی حاکم بر بُن کارت ها نیز درباره این کارت ها صدق می کند و هم درخواست فعالسازی کارت بانکی خود را داشته باشید! به این معنی که شماره 16 رقمی کارت بانکی خود را اعلام فرمایید تا همان کارت برای شما به عنوان کارت تخفیفی شما در نظر گرفته شود تا بتوانید از امکانات مراکز طرف قرارداد در کل کشور استفاده کنید! . بُن کارت ها به شکل زیر می باشند و دارای لوگوی شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان نیز می باشند