مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد در خراسان رضوی

توضیحات

درصد تخفیف

تلفن

آدرس

نام مدیریت

نام مرکز

استان

ردیف

متغیر - مراجعه به تعرفه متغیر - مراجعه به تعرفه 05143217197

نیشابور، خیابان امام خمینی، جنب بانک مسکن شعبه امام

دکتر بهناز بهمدی

مطب دندانپزشکی دکتر بهناز بهمدی

خراسان رضوی

1

متغیر - مراجعه به تعرفه متغیر - مراجعه به تعرفه 05143218335

نیشابور، 15 خرداد 4، ساختمان کسری، طبقه همکف

دکتر مریم طاهرآبادی

مطب دندانپزشکی دکتر مریم طاهرآبادی

خراسان رضوی

2

ایمپلنت 30 درصد 30 05144226590

سبزوار، خیابان کاشفی شمالی، روبروی بانک قوامین

دکتر نادر قانعی

مطب دندانپزشکی دکتر نادر قانعی

خراسان رضوی

3

 ایمپلنت و ارتودنسی 20 درصد 30 05144232776   سبزوار، خیابان بیهقی، نرسیده به میدان 22 بهمن، بیهق 24، پلاک 5 دکتر رضا برهانی مطب دندانپزشکی دکتر رضا برهانی

خراسان رضوی

4

-  20 و 30 05144247080   سبزوار، خیابان کاشفی، حد فاصل کاشفی 13 و 15 دکتر سارا بیهقی مطب دندانپزشکی دکتر سارا بیهقی خراسان رضوی 5