مراکز دندانپزشکی تخصصی اطفال

در صفحه مخصوص هر دندانپزشک، تعرفه وی نیز درج شده است و شما می توانید با مطالعه تعرفه ها، متوجه نوع خدمات ارائه شده در مرکز شوید. دندانپزشکانی که در تعرفه ها، بخش اطفال را نیز دارند، دارای متخصص اطفال هستند و این خدمات را نیز ارائه می دهند. برخی از مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد نیز دارای متخصص اطفال و از طرفی دارای بخش مخصوص اطفال نیز می باشند.
منظور از بخش اطفال، اتاقی است که دارای وسایل بازی کودک و برخی تجهیزات خاص می باشد. در نتیجه لیست زیر به مراکزی مرتبط است که دارای شرایط فوق می باشند. با کلیک روی نام هر مرکز، می توانید اطلاعات مرکز را مشاهده کنید.
دندانپزشکی درخشان - جنت آباد
کلینیک دندانپزشکی رویای لبخند
- میدان حر - کلینیک تخصصی

کلینیک دندانپزشکی رویای لبخند - اقدسیه - کلینیک تخصصی
کلینیک دندانپزشکی فرایش - تهران، ملاصدرا
مرکز ارتقای سلامت و پیشگیری شفامهر صدرا - فتحی شقاقی
مطب دندانپزشکی دکتر لیلا غیوری زاد  - نامجو
مرکز دندانپزشکی ظفر - دستگردی
مرکز دندانپزشکی شهدا - مجاهدین اسلام
مرکز دندانپزشکی امیراعلم - سعدی
مطب دندانپزشکی دکتر سپیده کلهر - افسریه

سفارش کارت آتیه سازان