تخفیف مشاوره و روانشناسی

پس از تجربه موفق ارائه خدمات درمانی توسط شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان، با خدمات روانشناسی و مشاوره نیز در خدمت شما هستیم. خدمات ارائه شده در مراکز طرف قرارداد، به شرح زیر می باشد.
در کلینیک ها و مطب های طرف قرارداد با آتیه سازان، می توانید از تمامی خدمات مذکور، استفاده کنید و درصدهای تخفیف واقعی را بر اساس تعرفه مرکز، تجربه کنید.
مراکز مشاوره و روانشناسی طرف قرارداد با آتیه سازان، منعقد شدند و شما می توانید با ارائه کارت آتیه سازان خود از تمامی خدمات ارائه شده با تخفیف های واقعی و ویژه استفاده کنید.
برای تهیه کارت آتیه سازان اینجا کلیک کنید.
با یک کارت 376،000 تومانی، در طول یک سال، از تمامی خدمات درمانی استفاده کنید. امتحان کنید!

مشاهده مراکز مشاوره و روانشناسی طرف قرارداد در سراسر کشور