امتیازدهی به مراکز
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر است
 2. شماره همراه(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. نام پزشک(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. چه امتیازی از 5 می دهید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. از چه زمانی مشتری آتیه سازان بوده اید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. آیا از خدمات کارت رضایت دارید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 7. آیا از دسترسی مرکز رضایت داشتید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. به برخورد پزشک و نیروهای دیگر از 5 نمره دهید(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. آیا تسویه شما بر اساس تعرفه انجام شد؟
  ورودی نامعتبر است
 10. از کدام خدمات کارت آتیه سازان استفاده نمودید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی   تازه کردنورودی نامعتبر است